top of page
Circulaire Economie

Ons kantoor focust op circulaire economie en de toepasselijkheid in het recht op contractueel vlak, op regulatoir vlak en ook met innovatieve rechtsideeën om het recht als stimulator te gebruiken van deze evolutie, waarbij wettelijke barrières geïdentificeerd worden. Circulaire economie is iets dat op ons aanstormt en waarbij Vlaanderen een 'frontrunner' wil zijn. Ons kantoor wil daar ook haar steentje aan bijdragen en als advocatenkantoor ondersteunend te werk gaan. 

De Europese Commissie, gestuurd vanuit DG Environment heeft een EU Circular Economy Plan opgesteld dat als leidraad dient om Europa naar een circulaire economie te loodsen. Vlaanderen heeft een startnota goedgekeurd in februari 2017 'transitieprioriteit' de transitie naar de circulaire economie. De website van OVAM verwijst naar Vlaanderen Circulair en geeft korte toelichting bij lopende initiatieven. Vlaanderen Circulair is een trekker van deze circulaire economie in Vlaanderen.

Binnen Vlaanderen gaat er ook veel aandacht naar eigen initiatieven van de overheid (overheidswebsite met overheidsinitiatieven rond circulaire economie) Daarnaast gaat er ook veel aandacht uit naar deze initiatieven vanuit het departement Innovatie (overheidswebsite inzake innovatie en circulaire economie)

Daarnaast Heeft ook de federale overheidsdienst Leefmilieu een eigen webpagina en ook de federale overheidsdienst economie een eigen verwijzing naar circulaire economie op hun webpagina.

Dit zijn slechts enkele verwijzingen naar de vele informatie op het internet beschikbaar. Ons kantoor volgt deze zaken op o.a. ook vanuit het afvalvraagstuk en het burgerlijk wetboek.

Jeroen De Coninck heeft op 4 april 2019 nog een juridische studiedag gemodereerd "360° Circulaire Economie" en heeft op 20 januari 2020 nog een artikel geschreven op circubuild "Wet uit tijd van Napoleon staat transitie naar circulair bouwen in de weg."

bottom of page