top of page

ONZE VISIE

De specifieke rechtsdomeinen waarop wij gefocust zijn, evolueren voortdurend. Het is dan ook van belang om steeds de vinger aan de pols te houden. Als nichekantoor hebben wij ervoor gekozen om enkel te opereren binnen specifieke rechtsdomeinen waarin wij garant staan voor een gespecialiseerde kennis en praktijkervaring.

Wij zijn gericht op de onderneming en volgen de markt waarin de onderneming actief is op. 

 

Daarnaast werken we vaak samen met andere kantoren en verwijzen onze klanten ook door indien noodzakelijk, bijvoorbeeld voor vragen in verband met fiscaal of sociaal recht. Hiervoor beschikt het kantoor over een uitgebreid netwerk in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en via AIJA (www.aija.org) kunnen wij u ook in het buitenland doorverwijzen naar de juiste partner binnen onze specialiteitsdomeinen. 

In complexe projecten werken wij geregeld samen met experten, zoals energie- en milieudeskundigen, architecten, accountants en bedrijfsrevisoren.

 

Als legal project managers staan we vaak naast de projectmanager en zorgen we voor een gepaste begeleiding. 

 

De meerwaarde van een advocatenkantoor versus pure consultancy ligt hem erin dat wij als advocaten de rechtspraak, rechtsleer en laatste ontwikkelingen ofwel zelf doen ontstaan, dan wel van nabij zeer goed opvolgen. 

Focus op volgende rechtsdomeinen:

Omgevingsrecht (Milieu en Ruimtelijke Ordening)

 • be​geleiding bij Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 • aanvraag omgevingsvergunning

 • Begeleiding juridische aspecten inzake 'environmental PR'

 • Bezwaarschriften

 • Handhaving

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State

Onteigeningsrecht

 • administratieve fase en bezwaarschriften​

 • gerechtelijke fase

 • zelfrealisatie

Vastgoedrecht

 • Huurcontracten​

 • Eigendom, erfpacht, opstal, recht van bewoning en vruchtgebruik 

 • bouwrecht

Mobiliteitsrecht

 • MOBER en Mobiliteitstoets

 • Mobiliteitsdecreet - Mobiliteitsplannen

Overheidsopdrachtenrecht

 • Bestekken

 • Uitvoering

Energierecht 

 • Regulatory

 • Contracten

Ondernemingsrecht

 • Advisering, geschillenbeslechting (gerechtelijk en/of buitengerechtelijk) en uitwerken van specifieke contracten, bijvoorbeeld in het kader van de overdracht van een handelsfonds, algemene koop-verkoop, handelsagentuur, distributie, concessie, franchising, financiering, zekerheden, invordering van schuldvorderingen;

 • Insolventierecht en (buiten-)gerechtelijke herstructurering van ondernemingen, begeleiding van ondernemingen, bestuurders en/of aandeelhouders van vennootschappen bij financiële moeilijkheden zoals winding-up of herstructurering, in het kader van:

  • Gerechtelijke reorganisatie (WCO), bijstand en/of beheer van de volledige procedure met het oog op collectief en/of individueel akkoord dan wel overdracht van onderneming;

  • Faillissementsrecht, aangifte van faillissement, begeleiding bij de opvolging van een faillissement en daaraan verbonden claims of juridische vraagstukken;

Expertise:

 • Juridische Adviesverlening A tot Z voor uw infrastructuur- en investeringsprojecten​

 • Begeleiding van complexe projecten vanaf aankoop gronden tot realisatie project; 

 • Onteigeningen - adviezen en procedures​;

 • Begeleiding transactionele deals;

 • Procedures: 

  • Bijstand bij compelxe procedures met diverse partijen inzake milieu, RO, overheidsopdrachten;

  • Gerechtelijke onderzoeken in de bouwwereld; 

 • Samenwerking

  • met andere advocatenkantoren die beroep doen op het kantoor als gespecialiseerde partner; 

  • met fiscale advocaten en advocaten arbeidsrecht.

  • met consultants

 • Due Diligence

  • voor vastgoed- en infrastructuurprojecten; 

  • Due Diligence milieu, welzijn op het werk (asbestwetgeving, ATEX,...) en energie 

 • Begeleiding post-closure milieu- en energieproblemen; 

 • Overheidsopdrachten: adviezen en gerechtelijke procedure

 • Aansprakelijkheidsprocedures inzake milieu, RO, overheidsopdrachten, mobiliteit en energie, vennootschapsrecht

bottom of page