top of page

ONZE VISIE

Sectorfocus vastgoed, milieu en energie

De specifieke rechtsdomeinen waarop wij gefocust zijn, evolueren voortdurend. Het is dan ook van belang om steeds de vinger aan de pols te houden. Als nichekantoor hebben wij ervoor gekozen om enkel te opereren binnen specifieke rechtsdomeinen waarin wij garant staan voor een gespecialiseerde kennis en praktijkervaring.

Onze focus gaat uit naar de vastgoedsector, de overheidssector, de energie- en milieusector. We zijn voornamelijk binnen deze sectoren bezig met het begeleiden van projecten van A tot Z en de realisatie hiervan.Onze klantenportfolio bestaat voornamelijk uit vastgoedpromotoren, aannemers, overheid of semi-overheidsbedrijven. Daarnaast zitten we quasi dagelijks bijeen met architecten, expansiemanagers, milieu- en energiedeskundigen, juridische diensten van bedrijven en worden we vaak gecontacteerd voor gespecialiseerd werk door andere binnen- en buitenlandse advocatenkantoren. 

Het kantoor is om de voeling met het bedrijfsleven te behouden dan ook lid van Voka, Jong Voka en Vlamex Network (Jeroen De Coninck is vice-voorzitter). 

Focus Legal Project / Infrastructure Management

We staan vaak naast technische projectmanagers en doen het legal project management van een project. Grote infrastructuurprojecten zijn dan ook onze specialisatie. Tinneke werkt voornamelijk rond de administratiefrechtelijke kant van de zaak en Olivia is voornamelijk bezig met de vastgoedkant. Daarnaast staan we de klanten binnen deze sectoren ook bij met meer algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken.  

Focus vastgoed, overheidsopdrachten en milieu

Litigation & Arbitration

Binnen deze sectoren staan we de klanten ook bij in het kader van procesvoeringen, voornamelijk in het kader van milieu-, energie- en vastgoedgerelateerde dossiers. 

We zijn goed gekend met de administratieve beroepsprocedures en de werkwijze van de overheden binnen deze administratieve beroepsinstanties. Daarnaast voeren we indien nodig ook voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State op regelmatige basis procedures en indien nodig worden er prejudiciële vragen voorgesteld aan de rechtbanken over rechtspunten die behandeld dienen te worden door het Grondwettelijk Hof dan wel het Hof van Justitie, dan wel wordt er ook steeds overwogen om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te adiëren. 

Bij de burgerlijke rechtbanken komen we voornamelijk bij de vrederechters (door verschillende toegewezen bevoegdheden inzake vastgoed), ondernemingsrechtbanken, de rechtbanken eerste aanleg, steeds in het kader van vastgoed- en/of milieu/energievraagstukken en in specifieke gevallen ook in het kader van ruimere ondermingsvraagstukken. 

Tot slot vertegenwoordigen vaak met specialisten strafpleiters ondernemingen en/of bestuurders voor de correctionele rechtbanken. Hier creëren we een meerwaarde door onze jarenlange kennis van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht vanuit Europees, belgisch en Vlaams perspectief. 

Door deze focus zijn we binnen onze specialiteitsdomeinen zeer goed gekend met de laatste stand van zaken. 

Internationaal

 via AIJA (www.aija.org) kunnen wij u ook in het buitenland in het algemeen doorverwijzen naar de juiste partner binnen onze specialiteitsdomeinen. We worden via dit netwerk ook regelmatig aangesproken om buitenlandse ondernemers in België te vertegenwoordigen. 

Nauwe banden met Roemenië

Het advocatenkantoor heeft zeer goede banden met Roemenië en heeft daar de laatste jaren een stevig netwerk opgebouwd onder andere via de Belgian-Roumanian Chamber of Commerce, evenals staat het kantoor vaak in contact met Roemeense advocaten. Als je als Belgisch bedrijf wenst uit te breiden naar Roemenië begeleiden we u graag en brengen u desgevallend in contact met de juiste specialisten op de juiste plaatsen. (vertalers, Roemeense advocaten, netwerken,...) Als Roemeens bedrijf staan we u graag bij in België. 

Andere rechtsdomeinen buiten onze focus

Voor fiscale, sociale, IP/IT, M&A vraagstukken werken we samen met preferred partners. Dit zijn partners waarmee er geen samenwerkingsverbanden bestaan maar waar er gedurende jaren een goed inzicht is kunnen verworven worden in het reilen en zeilen van deze partnerkantoren. Vaak blijven we samen met deze kantoren het dossier verder opvolgen. 

Onze meerwaarde

De meerwaarde van een advocatenkantoor versus pure consultancy ligt hem erin dat wij als advocaten de rechtspraak, rechtsleer en laatste ontwikkelingen ofwel zelf doen ontstaan, dan wel van nabij zeer goed opvolgen.

De meerwaarde van ons kantoor versus andere advocatenkantoren ligt hem voornamelijk in onze no nonse aanpak, onze oplossingsgerichte aanpak en onze toegankelijkheid. In tegenstelling tot vele andere kantoren proberen we echt te luisteren zodat we net dat ietsje meer kunnen realiseren. Door de hoge specialisatiegraad moeten we vaak ook niet mer van scratch beginnen en hebben we ook een ruime ervaring opgedaan. 

Bovendien zijn we een modern kantoor dat binnen onze sector behoort tot de kantoren die het advocatenberoep opnieuw attractief willen maken door te werken aan efficiënte werkprocessen, LegalTech oplossingen. 

 

Jeroen, Tinneke en Olivia geven regelmatig voordrachten binnen onze specialiteitsdomeinen via eenmalige voordrachten dan wel via recurrente lesopdrachten via Syntra en  (voor vastgoedpromotoren, vastgoedinvesteerders, architecten en overheden), Confocus (voor Milieudeskundigen) en op events georganiseerd door AIJA (internationale voordrachten rond thema's die binnen onze sectoren een grensoverstijgend belang vertonen). 

We horen voornamelijk van onze klanten dat onze vlotte toegankelijkheid en onze no nonsens aanpak een meerwaarde is ten aanzien van andere kantoren binnen onze sector. 

Focus op volgende rechtsdomeinen:

Omgevingsrecht (Milieu en Ruimtelijke Ordening)

 • be​geleiding bij Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 • aanvraag omgevingsvergunning

 • Begeleiding juridische aspecten inzake 'environmental PR'

 • Bezwaarschriften

 • Handhaving

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State

Onteigeningsrecht

 • administratieve fase en bezwaarschriften​

 • gerechtelijke fase

 • zelfrealisatie

Vastgoedrecht

 • Huurcontracten​

 • Eigendom, erfpacht, opstal, recht van bewoning en vruchtgebruik 

 • bouwrecht

Mobiliteitsrecht

 • MOBER en Mobiliteitstoets

 • Mobiliteitsdecreet - Mobiliteitsplannen

Overheidsopdrachtenrecht

 • Bestekken

 • Uitvoering

Energierecht 

 • Regulatory

 • Contracten

Expertise:
 • Juridische Adviesverlening A tot Z voor uw vastgoedproject​

 • Begeleiding van complexe projecten vanaf aankoop gronden tot realisatie project; 

 • Onteigeningen - adviezen en procedures​

 • Procedures: 

  • Bijstand bij compelxe procedures met diverse partijen inzake milieu, RO, overheidsopdrachten;

  • Gerechtelijke onderzoeken in de bouwwereld; 

 • Samenwerking

  • met andere advocatenkantoren die beroep doen op het kantoor als gespecialiseerde partner; 

  • Begeleiding transactionele deals in samenwerking met corporate lawyers; 

 • Due Diligence

  • voor vastgoedprojecten; 

  • Due Diligence milieu, welzijn op het werk (asbestwetgeving, ATEX,...) en energie 

 • Begeleiding post-closure milieu- en energieproblemen; 

 • Overheidsopdrachten: adviezen en gerechtelijke procedure

 • Aansprakelijkheidsprocedures inzake milieu, RO, overheidsopdrachten, mobiliteit en energie

bottom of page