top of page

Bezwaarindienen.be is een digitale tool en ons LegalTech experiment om je te helpen bij het indienen van juridische bezwaren, administratieve beroepen of verzoekschriften tot schorsing en/of vernietiging in Vlaanderen, Brussel of Wallonië of het voeren van een administratieve procedure in het kader van het ruime omgevings- en onteigeningsrecht.

 

De tool heeft twee functies: 

  • De voorziene links in dit document zorgen ervoor dat u deze kan invullen, zodat wij dadelijk de relevante informatie hebben en er sneller geschakeld kan worden. 

  • Informatieverschaffing inzake de procedures en de bezwaarmogelijkheden (voor of tegen) met verwijzing naar relevante publieke websites.

Gelet op de complexiteit van deze materie geven we hier enkel een eerste aanzet. het voordeel om met advocatenkantoor De Coninck te werken is dat u dadelijk bij een specialist terzake terechtkomt. Mocht u verdere informatie wensen of wenst u een bezwaar, beroepschrift of verzoekschrift in te dienen via advocatenkantoor De Coninck kan u ons hiertoe steeds contacteren. 

ALLE INFORMATIE OVER HET INITIATIEF BEZWAARINDIENEN.BE VINDT U VIA DEZE LINK

bottom of page